Årsplan

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

Gruppedage starter op igen

Der laves fastelavnspynt på stuerne og på gruppedagene

Stuerne har månedlig maddag

Fortsættelse af projekt "Haver til maver"

Gallafest

Fastelavn

Opstart af projekt "Haver til maver"

Afslutningsfest for kommende skolebørn

Stuerne har månedlig maddag

Alle børn besøger Ishøj teater

Fælles påskefrokost


Generalforsamling/forældremøde

Arbejdsdag med forældre og børn

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST

Bedsteforældredag


Stuerne har månedlig maddag

Sommerfest


Sankthans på legepladsen

Sommerferie


Ture ud af huset

Fælles maddag


Ture ud af huset - fx deltager vi i Jyllinge festival 

Åben hus arrangenmentPå ture i området


Stuerne har månedlig maddagSEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Stuerne har månedlig maddag


Bondegårdstur


Fotografen kommer


Motionsløb

Skolebørnssamtaler.


Julefest med forældre og søskende og storbørnsgruppen går lucia

Vi julehygger hele måneden med hemmeligheder, kalendergaver, julehistorier og julesange

Arbejdsdag med forældre og børn

Halloweenfest med fælles maddag


Julefest med forældre, søskende og storbørnene går Lucia


Børnene vækker nissen i kælderen og spiser risengrød


Juleferie d. 23/12-3/1.