Spørgsmål og svar

Læs mere om vores børnehave her, hvor vi svarer på en lang række spørgsmål, som vi tit bliver mødt af.

Hvem er vi?

Børnehaven er godkendt til 60 børn, men vi ønsker alene at være ca. 45 børn
i gennemsnit set over 1 år. Vi fordeler børnene på vores 3 stuer -
"Solstuen" "Stjernestuen" og "Månestuen".

Personalet:
Rikke Tønners Alexandredaglig leder og pædagog37 timer
Lisbeth Pedersenpædagog35 timer
Kadir Soysalpædagogmedhjælper37 timer
Anita Nielsenpædagogmedhjælper37 timer
Inge Schmeltz Aabergpædagogmedhjælper25 timer

Hvor og hvornår finder I os?

Adresse:Lindbjergvej 6, 4040 Jyllinge
Telefon:46734649
Mail:kontakt@bhlindehuset.dk
Åbningstid:Mandag – Fredag kl. 6.30—17


Informationer til jer forældre sker via vores Forældreintra.
Her finder I link til stuens kalender, info fra leder eller bestyrelsen samt billeder
m.m. fra stuerne. Så det er her I dagligt kan holde jer orienteret om ture ud af
huset, maddage og andre informationer om dagens gang for jeres barn.
I modtager en mail, når der er nyt på forældreintra.

Hvordan ser en hverdag ud i Lindehuset?

Morgen
Kl. 6.30 åbnes børnehaven og børnene møder alle ind på Solstuen
Kl. 6.30 - 7.30 tilbyder vi morgenmad i form af økologiske havregryn eller
havregrød - egen morgenmad må dog gerne medbringes

Formiddag
Kl. 8 - 8.30 åbnes Solstuen, Stjernestuen og Månestuen
Kl. 9.30 - 11 dagens formiddagsaktiviteter gennemføres. Hvis børnene er sultne
om formiddagen kan børnene tage en mad fra deres medbragte madkasse.

Middag
Kl. 11 - 12 Samling og frokost på stuerne
Kl. 12- 14 Alle børn og voksne går på legepladsen - undtagen de børn som
trænger til en middagslur. Vi går ud året rundt i alt slags vejr.

Eftermiddag
Kl. 14 - 15 Vi spiser vores medbragte frugt på stuerne eller når vejret tillader det
på legepladsen. Kl. 15 - 16.30 leges der på stuerne eller på legepladsen
Kl. 16.30 - 17 De sidste børn samles på en stue
Kl. 17 Vi lukker for i dag.

Hvad skal du vide om aflevering og afhentning af barnet?

Jeres barn skal som udgangspunkt være her senest 9.30. Hvis vi har tur ud
af huset eller andre aktiviteter, så vil det fremgå af Forældreintra.

- Kom altid ind på stuen, sig godmorgen og aflever jeres barn til en voksen.
- Når I henter jeres barn skal I og barnet altid sige farvel til en voksen,
så vi får afkrydset, at barnet er hentet for i dag.
- Giv altid besked, hvis der er andre, der skal hente jeres barn.
- Luk aldrig andre end jeres eget barn ud af døren eller lågen.
- Hjælp jeres barn med at holde orden i garderoberummet - det er
ofte helt uoverskueligt for barnet. Fredag beder vi jer tømme
rummet for tøj og sko, så der kan blive gjort rigtigt rent.

Hvordan får jeres barn den bedste start i Lindehuset?

Det kan være overvældende at starte i en ny institution, også
selvom jeres barn har gået i en anden institution.
Derfor anbefaler vi, at I kommer på besøg et par gange, inden barnet skal starte.
Det vil give en stor tryghed for barnet, at I som mor og far har tid og mulighed
for at være her sammen med barnet i starten.

For at få den bedst mulige start i børnehaven viser erfaringen os, at halve
dage de første par dage giver en god start - hvis det altså er muligt for jer
at holde lidt fri fra jeres eget arbejde.

Det er vigtigt, at I er trygge, når I går om morgenen. Hvis jeres barn er ked
af det, så aflever barnet til en voksen og ring så senere og få at vide,
hvordan det går.

Hvad skal vores barn have med af ekstra tøj?

Jeres barn skal have 2 sæt skiftetøj liggende i kurven i garderoben.
Derudover skal der altid være
- Et par indesko
- Regntøj
- Gummistøvler
- Sovebamse/sut for de børn, som skal have en lur midt på dagen
- Tøj efter vejrforholdene dvs. termotøj, termostøvler, flyverdragt i de
kolde måneder og solhat eller kasket om sommeren - Vi er nemlig
ude i al slags vejr.

Børnehaven har ikke bleer, så hvert blebarn har sin egen kasse på toilettet
til bleerne hjemmefra.

Husk at sætte navn i alt tøj, sko, huer m.m. Vi forsøger at holde styr på
børnenes tøj, men det er ofte en vanskelig opgave, derfor vil det hjælpe
os meget, hvis I lærer jeres barn ansvarsfølelse over for tøjet og hjælper
dem med at holde orden på garderobepladsen.
Aftal eventuelt med jeres barn, hvad tøj det skal have på ud på legepladsen.
Vi må sammen lære dem at klæde sig praktisk på. Og husk, at fodtøj skal stå oppe på garderobepladsen, når I forlader huset,
så rengøringen har et frit gulv at gøre rent på.

På grund af jeres barns sikkerhed, når det leger på legepladsen, må der
ikke være snore i de hætter, der er i barnets tøj ligesom halstørklæder ikke
må anvendes.

Hvad koster det at have vores barn i Lindehuset?

Vi har valgt at forældrebetalingen til vores børnehave ligger på samme
niveau, som prisen for en tilsvarende kommunal børnehave i Roskilde kommune.
Selvom vi er en privat børnehave opnår du samme rabatter, som i en kommunal
børnehave. Dvs. at I får søskenderabat og kan søge om friplads m.m. hos
kommunen.

Prisen for 2017 er fastsat til 1.655 kr.

Udover den faste forældrebetaling bliver I opkrævet 20 kr. pr. måned til
stuens ’madkasse’. De 20 kr. dækker udgiften til at stuen en gang om
måneden holder en fælles maddag, hvor børnene er med til at lave maden.
Forældrebetalingen skal betales den 1. hverdag i måneden via Betalingsservice.

Er der faste samtaler mellem forældre og pædagogerne?

Børnehaven er en væsentlig del af børnenes dagligdag, derfor er det
vigtigt, at vi får et positivt og godt samarbejde med jer.
Vi holder en
- 3 måneders efter barnet er startet, og
- før-skolesamtale

Vi vægter den daglige snak ved aflevering og afhentning højt, og hvis I
som forældre synes, der er behov for en eller flere samtaler omkring jeres
barn, så aftaler vi en tid til det.

Hvornår afholdes der et samlet forældremøde?

Forældrebestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling,
og det afholdes altid senest i marts måned.

Her vil lederen af Lindehuset og bestyrelsesformanden give jer en status på året,
der er gået, og hvad der er i vente i det kommende år.
Det er også her, der er valg til bestyrelsen og godkendelse af regnskab og budget.

Hvilken rolle har bestyrelsen af Lindehuset?

Den private børnehaves ledelse består af den på forældremødet/generalforsamlingen udvalgte bestyrelse.
Bestyrelsen skal påse, at børnehavens administrative og
økonomiske anliggende varetages under hensyn til børnehavens formål og
de regler, der til enhver tid gælder for børnehavens drift og ledelse.

Det betyder, at bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af lederen, som får
uddelegeret ansvar til ansættelse og afskedigelse af personale, samt ansvar for
børnehavens daglige drift, som skal udføres i overensstemmelse med den
årsplan, bestyrelsen godkender.

Læs mere om bestyrelsens medlemmer i vores vedtægter HER

Som forældre har I altid mulighed for at henvende jer til det enkelte
bestyrelsesmedlem.

Hvordan fejrer I børnenes fødselsdag?

Vi fejrer meget gerne fødselsdage her i børnehaven.
Nogle børn har frokost, frugt eller kage med, og sommetider er stuen også
inviteret hjem til barnet til fødselsdag. I er meget velkommen til at deltage
i jeres barns fødselsdagsarrangement i børnehaven.

Vi ønsker at fødselsdage foregår på et rimeligt plan, så børnene ikke skal
overgå hinanden. Vi fravælger uddeling af slikposer, men slik på et stykke
kage er i orden. Vi ønsker ligeledes, at sukkerholdige drikkevarer serveres
i begrænsede mængder.

Hvis nogen skulle ønske at gøre mere, kan det jo foregå helt privat.
Eventuelle fødselsdagskort beder vi jer sende hjem privat og ikke hente
børnene her til fødselsdag, hvis ikke alle fra stuen skal med.

Må vores barn medbringe noget af sit eget legetøj?

Børnene må gerne have et stykke legetøj med i børnehaven om fredagen.
Hjælp jeres børn til at begrænse sig til ét stykke legetøj. Det, at børnene
har legetøj med hjemmefra bruger vi pædagogisk.

Når vi holder samling med børnene, kan de
- vise deres legetøj frem til hinanden,
- fortælle om hvorfor de har taget netop det legetøj med,
- hvad det kan bruges til,
- hvilke lege de har leget og med hvem,
- om de selv har købt det osv.

Det kan være udfordrende pludselig at være i centrum og skulle fortælle
noget til resten af børnegruppen, men det er også god træning og styrker
barnets selvværd.

Hvordan er vores barn forsikret mens det er i børnehave?

I skal selv tegne en børneulykkesforsikring på jeres barn, som dækker hvis
barnet kommer til skade i alle døgnets 24 timer.

Hvis noget af barnets tøj bliver væk eller ødelagt i børnehaven er det
ligeledes jeres egen indbo/familieforsikring som skal dække.

Hvem skal have besked hvis vores barn er syg/holder fri?

Hvis jeres barn holder en fridag eller er blevet syg, skal I kontakte os på
telefonen og give os besked.

Syge børn kan vi selvfølgelig ikke modtage. Barnet skal kunne følge
institutionens dagligdag og hvis barnet bliver syg i løbet af dagen eller
kommer til skade, vil vi straks kontakte jer. Husk derfor at informere os om
ændringer i jeres telefonnummer eller adresse, så vi altid har det korrekte
på barnets stamkort.

Har I traditioner i børnehaven, som gentages år for år?

Ja vi er en børnehave som holder fast i vores traditioner men tilføjer også nye tiltag løbende.
Som eksempler kan nævnes:
- årlig bedsteforældredag i maj, hvor bedsteforældrene kommer med
en blomst til alle vores krukker.
- sommerfest for hele familien
- sommerferieture til Folkeparken i Roskilde
- ture i nærmiljøet for de mindste af børnene
- årlige temauger
- gallafest i januar
- halloween- og fastelavnsfest
- julefest
- luciaoptog på plejehjemmet
- månedlig maddag
- ugentlig turdag ud af huset
- faste ugentlige gruppedage, hvor børnene er
blandet fra alle 3 stuer ud fra deres alder.

Derudover holder vi 2 årlige arbejdslørdage, hvor forældre og børn hjælper
os med at give huset og legepladsen en opfriskning. Vi forventer, at I som
forældre støtter op om disse 2 arbejdsdage, da det er nødvendigt for os som
privat børnehave at få jeres hjælp til at udføre en masse praktiske opgaver på
bygningen og legepladsen til gavn for jeres barn.

Vi ønsker at blive skrevet op til en plads i Lindehuset – hvad gør vi?

Udfyld formularen på vores hjemmeside HER, og vi vil skrive jeres barn på
vores opskrivningsliste. Har I brug for at komme forbi børnehaven inden
opskrivningen, så ring til os og aftal, hvornår I kan komme forbi og se
vores børnehave.

I Lindehuset indmeldes børn fra opskrivningslisten ud fra følgende kriterier:
- Anciennitet på ventelisten
- Søskendebørn
- Søskende til forhenværende børn i huset
- Der optages børn ud fra den øvrige børnesammensætning i huset

Vi tager stilling til hvert enkelt barn i forhold til ovenstående kriterier, og
det er dermed ikke nødvendigvis anciennitet eller søskendeforhold alene,
der afgør, om barnet indmeldes på et givent tidspunkt.

Vi bestræber os på at give forældre besked om mulig indmeldelse, ca. 4-5 måneder før
ønsket startdato.

Det vil glæde os at tage imod jeres barn.

Børnehaven Lindehuset - Lindbjergvej 6 - 4040 Jyllinge - Tlf: 46 73 46 49 - E-mail: kontakt@bhlindehuset.dk