Spørgsmål og svar

Læs mere om vores børnehave her, hvor vi svarer på en lang række spørgsmål, som vi tit bliver mødt af.

Hvem er vi?

Børnehaven er godkendt til 60 børn, men vi ønsker at være ca. 45 børn
i gennemsnit set over 1 år. Vi fordeler børnene på vores 3 stuer -
"Solstuen" "Stjernestuen" og "Månestuen".

Personalet:
Gine Brøndum Hansendaglig leder og pædagog37 timer
Katrine Arildskov Sørensenpædagog32 timer
Kadir Soysalpædagogmedhjælper37 timer
Ann-Sofie KildevældPædagog32 timer
Anita Nielsenpædagogmedhjælper37 timer
Birgitte Kreibergpædagog30 timer
Inge Schmeltz Aabergpædagogmedhjælper33 timer

Hvor og hvornår finder I os?

Adresse:Lindbjergvej 6, 4040 Jyllinge
Telefon:46734649
Mail:kontakt@bhlindehuset.dk
Åbningstid:Mandag – Torsdag kl. 6.45—17, Fredag kl. 6.45-16.45


Informationer til jer forældre sker via appen Parent.
Her finder I bl.a. planlagte arrangementer, info fra huset eller bestyrelsen samt billeder
m.m. fra stuerne og legepladsen. Så det er her, I kan holde jer orienteret om, hvad der sker
i huset og følge børnenes hverdag i Lindehuset.
I modtager en mail, når der er nyt på Parent.

Hvordan ser en hverdag ud i Lindehuset?

Morgen
Kl. 6.45 åbnes børnehaven og børnene møder alle ind på Solstuen
Kl. 6.45 - 7.30 er der mulighed for at spise medbragt morgenmad. Børnehaven har mælk til havregryn mv.


Formiddag
Kl. 8 - 8.45 åbnes også Stjernestuen og Månestuen
Kl. 9.00 - 9.30 Vi holder samling på stuen og spiser formiddagsmad sammen. Herefter går dagens aktiviteter igang.

Middag
Kl. 11 - 12 Samling og frokost på stuerne
Kl. 12 - 14 Alle børn og voksne går på legepladsen - undtagen de børn som
trænger til en middagslur. Vi går ud året rundt i alt slags vejr.

Eftermiddag
Kl. 14 - 15 Vi spiser vores medbragte frugt/eftermiddagsmad på stuerne (evt. på legepladsen, når vejret tillader det)
Kl. 15 - 16.30 Vi leger på stuerne eller på legepladsen
Kl. 16.30 - 17 De sidste børn samles på en stue
Kl. 17 Vi lukker for i dag.

Hvad skal du vide om aflevering og afhentning af barnet?

Jeres barn skal som udgangspunkt være her senest 8.45. Hvis vi har tur ud
af huset eller andre aktiviteter, vil det fremgå af Parent.

- Kom altid ind på stuen, sig godmorgen og aflever jeres barn til en voksen. Du skal også tjekke dit barn ind via appen Parent.
- Når I henter jeres barn, skal I og barnet altid sige farvel til en voksen,
og tjekke ud på Parent.
- Giv altid besked, hvis der er andre end forældrene, der skal hente jeres barn.
- Luk aldrig andre end jeres eget barn ud af døren eller lågen.
- Hjælp jeres barn med at holde orden i garderoberummet - det er
ofte helt uoverskueligt for barnet. Fredag beder vi jer tømme
rummet for tøj og sko, så der kan blive gjort rent.

Hvordan får jeres barn den bedste start i Lindehuset?

Det kan være overvældende at starte i en ny institution, også
selvom jeres barn har gået i en anden institution.
Derfor anbefaler vi, at I kommer på besøg et par gange, inden barnet skal starte.
Det vil give en stor tryghed for barnet, at I som forældre har tid og mulighed
for at være her sammen med barnet i starten.

For at få den bedst mulige start i børnehaven viser erfaringen os, at halve
dage de første par dage giver en god start - hvis det altså er muligt for jer.


Det er vigtigt, at I er trygge, når I går om morgenen. Hvis jeres barn er ked
af det, så aflever barnet til en voksen og ring senere - så kan du høre,
hvordan det går.

Hvad skal vores barn have med af ekstra tøj?

Jeres barn skal have 2 sæt skiftetøj liggende i kurven i garderoben.
Derudover skal der altid være
- Et par indesko
- Regntøj
- Gummistøvler
- Sovebamse/sut for de børn, som skal have en lur midt på dagen
- Tøj efter vejrforholdene dvs. termotøj, termostøvler, flyverdragt i de
kolde måneder og solhat/kasket og shorts om sommeren - Vi er nemlig
ude i al slags vejr.

Børnehaven har ikke bleer, så hvis jeres barn bruger ble, skal I selv medbringe disse.


Husk at sætte navn i alt tøj, sko, huer m.m. Vi forsøger at holde styr på
børnenes tøj, men det er ofte en vanskelig opgave. Derfor hjælper I både jer selv, barnet og personalet ved
at lære jeres barn ansvarsfølelse over for tøjet og hjælper
dem med at holde orden på garderobepladsen.
Aftal eventuelt med jeres barn, hvad tøj det skal have på ud på legepladsen.
Vi må sammen lære dem at klæde sig praktisk på. Og husk, at fodtøj skal stå oppe på garderobepladsen, når I forlader huset,
så rengøringen har et frit gulv at gøre rent på.

På grund af jeres barns sikkerhed, når det leger på legepladsen, må der
ikke være snore i de hætter, der er i barnets tøj ligesom halstørklæder ikke
må anvendes.

Hvad koster det at have vores barn i Lindehuset?

Vi har valgt at forældrebetalingen til vores børnehave ligger på samme
niveau, som prisen for en tilsvarende kommunal børnehave i Roskilde kommune.
Selvom vi er en privat børnehave, opnår I samme rabatter, som i en kommunal
børnehave. Dvs. at I får søskenderabat og kan søge om friplads m.m. hos
kommunen.

Prisen for 2024 er fastsat til 1.943 kr.

Udover den faste forældrebetaling bliver I opkrævet 20 kr. pr. måned.
De 20 kr. dækker udgiften til, at vi ca. en gang om måneden holder en fælles
maddag, hvor børnene er med til at lave maden.
Forældrebetalingen skal betales den 1. hverdag i måneden via Betalingsservice.

Er der faste samtaler mellem forældre og pædagogerne?

Børnehaven er en væsentlig del af børnenes dagligdag, derfor er det
vigtigt, at vi får et positivt og godt samarbejde med jer.
Vi holder en
- 3 måneders efter barnet er startet og
- før-skolesamtale

Vi vægter den daglige snak ved aflevering og afhentning højt og hvis I
som forældre synes, der er behov for en eller flere samtaler omkring jeres
barn, så aftaler vi en tid til det. Sig endelig til, hvis der er noget I gerne vil vende

Hvornår afholdes der et samlet forældremøde?

Forældrebestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling,
og det afholdes altid senest i marts måned.

Her vil lederen af Lindehuset og bestyrelsesformanden give jer en status på året,
der er gået, og hvad der er i vente i det kommende år.
Det er også her, der er valg til bestyrelsen og godkendelse af regnskab og budget.

Hvilken rolle har bestyrelsen af Lindehuset?

Den private børnehaves ledelse består af den på forældremødet/generalforsamlingen valgte bestyrelse.
Bestyrelsen skal påse, at børnehavens administrative og
økonomiske anliggende varetages under hensyn til børnehavens formål og
de regler, der til enhver tid gælder for børnehavens drift og ledelse.

Det betyder, at bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af lederen, som får
uddelegeret ansvar til ansættelse og afskedigelse af personale, samt ansvar for
børnehavens daglige drift, som skal udføres i overensstemmelse med den
årsplan, bestyrelsen godkender.

Læs mere om bestyrelsens medlemmer i vores vedtægter HER

Som forældre har I altid mulighed for at henvende jer til det enkelte
bestyrelsesmedlem.

Hvordan fejrer I børnenes fødselsdag?

Vi fejrer meget gerne fødselsdage her i børnehaven.
Nogle børn har frokost, frugt eller en kage med. Sommetider er stuen også
inviteret hjem til barnet til fødselsdag. I er meget velkomne til at deltage
i jeres barns fødselsdagsarrangement i børnehaven.

Vi ønsker, at fødselsdage foregår på et rimeligt plan, så børnene ikke skal
overgå hinanden. Vi fravælger uddeling af slikposer, men slik på et stykke
kage er i orden. Vi ønsker ligeledes, at sukkerholdige drikkevarer serveres
i begrænsede mængder.

Hvis nogen skulle ønske at gøre mere, kan det fx foregå privat.
Hvis alle børn på stuen ikke er inviteret med til fødselsdag, beder vi jer sende eventuelle fødselsdagskort
hjem privat og ikke hente børnene her til fødselsdag.

Må vores barn medbringe noget af sit eget legetøj?

Evt. medbragt legetøj skal være i garderoben. Vores erfaring er, at det kan være svært at dele sit legetøj og det kan også være svært at holde styr på. Så i børnehaven leger vi med de ting, der er i huset.

Hvordan er vores barn forsikret, mens det er i børnehave?

I skal selv tegne en børneulykkesforsikring på jeres barn, som dækker hvis
barnet kommer til skade i alle døgnets 24 timer.

Hvis noget af barnets tøj bliver væk eller ødelagt i børnehaven er det
ligeledes jeres egen indbo/familieforsikring, som skal dække dette.

Hvem skal have besked, hvis vores barn er syg/holder fri?

Hvis jeres barn holder en fridag eller er blevet syg, skal I give besked via Parent appen.


Syge børn kan vi selvfølgelig ikke modtage. Barnet skal kunne følge
institutionens dagligdag og hvis barnet bliver syg i løbet af dagen eller
kommer til skade, vil vi straks kontakte jer. Husk derfor at informere os om
ændringer i jeres telefonnummer eller adresse, så vi altid har det korrekte
på barnets stamkort.

Har I traditioner i børnehaven, som gentages år for år?

Ja vi er en børnehave som holder fast i vores traditioner og vi tilføjer også nye ting løbende.
Som eksempler kan nævnes:
- årlig bedsteforældredag i maj, hvor bedsteforældrene kommer med
en blomst til alle vores krukker.
- sommerfest for hele familien
- sommerferieture til Folkeparken i Roskilde eller Jyllinge Festival
- ture i nærmiljøet - vi nyder at bo tæt på by, havn og fjord
- årlige temauger
- gallafest i januar
- halloween
- fastelavnsfest
- julefest
- luciaoptog
- månedlig maddag
- evt teater eller bondegårdstur
- faste ugentlige gruppedage, hvor børnene er
blandet fra alle 3 stuer ud fra deres alder.

Derudover holder vi 2 årlige arbejdslørdage, hvor forældre og børn hjælper
os med at give huset og legepladsen en opfriskning. Vi forventer, at I som
forældre støtter op om disse 2 arbejdsdage, da det er nødvendigt for os som
privat børnehave at få jeres hjælp til at udføre en masse praktiske opgaver på
bygningen og legepladsen til gavn for jeres barn.

Vi ønsker at blive skrevet op til en plads i Lindehuset – hvad gør vi?

Udfyld formularen på vores hjemmeside HER, og vi vil skrive jeres barn på
vores opskrivningsliste. Har I brug for at komme forbi børnehaven inden
opskrivningen, så ring til os og aftal, hvornår I kan komme forbi og se
vores børnehave.

I Lindehuset indmeldes børn fra opskrivningslisten ud fra følgende kriterier:
- Anciennitet på ventelisten
- Søskendebørn
- Søskende til forhenværende børn i huset
- Der optages børn ud fra den øvrige børnesammensætning i huset

Vi tager stilling til hvert enkelt barn i forhold til ovenstående kriterier, og
det er dermed ikke nødvendigvis anciennitet eller søskendeforhold alene,
der afgør, om barnet indmeldes på et givent tidspunkt.

Vi bestræber os på at give forældre besked om mulig indmeldelse, ca. 4-5 måneder før
ønsket startdato.

Det vil glæde os at tage imod jeres barn.