Priser og Åbningstider

Åbningstider:


Åbent alle hverdage mellem kl. 6.30 - 17


Lukkedage i 2021:


- 1. maj (Lørdag)

- Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

- 5. juni (Lørdag)

- Dagene mellem jul og nytår, inklusiv den 24. og 31. december


Priser:


Børnehaveplads uden mad koster i 2022 1.786 kr. pr. måned. Derudover betales der 20 kr. pr. måned til stuen til den månedlige maddag, som børnene selv planlægger. Vi følger som udgangspunkt altid den kommunale takst for en børnehaveplads.


Hvis du har mere end et barn i dagtilbud, får du automatisk søskenderabat, hvis børnene har samme folkeregisteradresse.


Der ydes ikke rabat til den dyreste plads, men efterfølgende søskende får 50 % i rabat. Børn, som går i klub, kan ikke få søskenderabat.


Økonomisk friplads: Du kan søge om tilskud fra kommunen til betaling af daginstitution, hvis husstandens samlede indkomst ligger under en vis grænse. Tilskuddet hedder økonomisk friplads.


Tilmeld forældrebetalingen til automatisk betaling via Betalingsservice her