Priser og Åbningstider

Åbningstider:


Åbent mandag-torsdag kl. 6.45 - 17, fredage kl. 6.45-16.45


LUKKEDAGE i 2024:

         - 1. maj

         - Fredag efter kristi himmelfartsdag

         - 5. juni Grundlovsdag

         - mandag d. 23. december

         - Dagene mlm. jul og nytår, inkl. 24. og 31. december


Priser:


Børnehaveplads uden mad koster i 2024 1.943 kr. pr. måned. Derudover betales der 20 kr. pr. måned til stuen til den månedlige maddag, som børnene selv planlægger. Vi følger som udgangspunkt altid den kommunale takst for en børnehaveplads.


Hvis du har mere end et barn i dagtilbud, får du automatisk søskenderabat, hvis børnene har samme folkeregisteradresse.


Der ydes ikke rabat til den dyreste plads, men efterfølgende søskende får 50 % i rabat. Børn, som går i klub, kan ikke få søskenderabat.


Økonomisk friplads: Du kan søge om tilskud fra kommunen til betaling af daginstitution, hvis husstandens samlede indkomst ligger under en vis grænse. Tilskuddet hedder økonomisk friplads.


Tilmeld forældrebetalingen til automatisk betaling via Betalingsservice her